Systemy informatyczne

EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Centralna Ewidencja
Pojazdów i Kierowców

OGNIVO (KIR)

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Platforma Usług Elektronicznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Rejestr Zastawów

Baza internetowa Regon